Travel and E-Commerce site
Travel and E-Commerce site

LATEST BLOGPOSTS


We all matter

Whenever we feel like telling ourselves that we are better than everybody else, or what happens to other people should not concern us, consider this:

We are not more important than anyone else. We are all equal. The death of one, is a loss for everyone. We may not feel it, but the journey anyone of us has, those who lived and continue to live in our lifetime, affects us all. Their actions, their thoughts, their miseries, grief, are part of what make this current generation we belong to.

I used to think that politicians, the rich and the powerful, the intellectuals, are more important than the rest of us who live day by day, kind of like what you call normal lives. But try to imagine a different world, where only the rich and powerful are the only ones present, no “common people.” Boring, right?

Each of us has a role to play and it brings harmony to a unique microcosm of humanity we all share. This is why human right is a very important issue and that the actions our politicians take should encompass even the most least represented sectors of our society. This also applies to our everyday thoughts and actions. How does my actions affect another person? If I trespass others, how can I make it up to him/her? How can I become a better person in the end?

“Even the fools have their share.”

We all matter.

Alejandro Sanz’s Mi Soledad y Yo in Tagalog-Filipino and Kapampangan

¡Qué canción tan triste! What a sad song! But one of my favorites!

Alejandro Sanz’s song. A telephone conversation between two old lovers. I translated it to Tagalog and Kapampangan.

Alejandro Sanz’s Mi Soledad y Yo in Tagalog-Filipino and Kapampangan

For English translation, you can find one here https://www.musixmatch.com/lyrics/Alejandro-Sanz/Mi-soledad-y-yo/translation/english

To Tagalog and Kapampangan speakers, enjoy! :)


¿Cómo estás? ¿qué tal te va?
Allá­ es de día o es de noche
Es bonita esa ciudad
Para ir de vacaciones
Y el hotel era verdad
Que es tan romántico y lujoso,
Como en la publicidad
Con esas playa de las fotos

(Kapampangan)
Komusta naka? Ok kamo?
Abak ba ken o bengi
Kasanting na ning ciudad a yan
Para magbakasyun
Ing hotel tune yang
Malagu at maluho (susyal)
Kalupa na ning keng patalastas
Kambe na ning aplaya (beach) keng letratu

(Tagalog)
Kamusta kana, ok ka lang ba?
Umaga ba dyan o gabi
Ang ganda naman ng syudad
Para magbakasyon
Yung hotel, talaga namang
Napaka romantic at maluho
Parang dun sa patalastas

En Madrid está lloviendo
Y todo sigue como siempre
Solamente que no estás
Y el tiempo pasa lentamente
Estoy loco por que vuelvas
Hace tanto que te fuiste
No te irá a enamorar allí
Lo prometiste

(Kapampangan)
Mumuran keng Madrid
Egana-gana keni kalupa na naman ning dati
Ita mu pin, ala ka
Nang kabagal lalabas ing oras
Kaburi kung sana na múli ka
Kalwat munang meko
Eka ma-iinlove ke ne?
Pengaku mu ita

(Tagalog)
Umululan sa Madrid
Lahat dito kamukha lang ng dati
Yun nga lang, wala ka
Ang bagal ng oras
Gustong-gusto ko sana na umuwi kana
Ang tagal narin magmula nang umalis ka
Wag kang ma-iinlove dun ha?
Pangako mo yan

Por favor, cuando puedas llámame
Que mi soledad y yo
Sin ti no nos llevamos bien
Me paso el día planeando
Nuestro encuentro imaginario

(Kapampangan)
Sana, Istung pwedi ka maus, awsan muku
Ing kalungkutan ku ampo aku
‘Pag ala ka, ela mikakasundu
Mag planu ku buung aldo
Keng kekatang imaginary-ng pamiakit

(Tagalog)
Sana, kung pwede, tawagan mo naman ako
Ang kalungkutan ko at ako
Di nagkakasundo pag wala ka
Maghapon ako nagpa-plano
Sa imaginary nating pagkikita

Te besaré, como nadie en este mundo te beso
Te amaré, con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón
Vuelve pronto te esperamos, mi soledad y yo

(Kapampangan)
Úman daka
Luguran daka keng buu kung katawan, isipan, balat at pusu
Muli naka sana agad, panayan daka, aku at ing kakung kalungkutan.

(Tagalog)
Hahalikan kita
Mamahalin kita nang buung katawan, isipan, balat at puso
Uwi kana sana agad, hinihintay ka namin, ako at ang aking kalungkutan

Ya no te entretengo más
Sé que te está esperando alguien
Dile que debe hablar más bajo
Al que ha dicho que no tardes
Sólo un último favor te pido antes de colgar
Dile que te cuide mucho
Me prometes que lo harás
Y ahora cálmate que no note que has llorado
Disimula que estás bien como yo lo hago

(Kapampangan)
E’ da naka istorbuan pa
Balu ku atin manaya keka
Sabyan mu kaya magsalita yang banayad
Itang sinabi keka na mamalagwa ka
Ing pekatatalwing pabor namu anyawaran ku keka bayu me baba ing teleponu

Sabyan mu kaya na lingapan nakang sobra
Pangaku mu gawan mu ita, ne?
Ngeni, magkalma naka, bakanta ena apansinan na ginaga ka
Magsankan kang ok kamu, anti mo aku mu naman

Kabang aku patuluy kung misip
Keng pamiakit tamung pasibayu na imaginary

(Tagalog)
Di na kita iistorbohin pa
Alam ko na me nag hihintay sayo
Sabihin mo sa kanya na sana magsalita sya ng mas banayad
Yung nagsabi sayo na magmadali ka na
Huling pabor nalang na hihingin ko sayo bago mo ibaba ang telepono

Sabihin mo sa kanya na sana alagaan ka nya ng sobra
Pangako mo gagawin mo ha?
Ngayon, kumalma kana, para di nya makita na umiyak ka
Magkunwari ka na ok ka lang, parang ako [ganun din]

Habang ako dito, magpapatuloy
Na mag imagine nang ating muling pagkikita

https://www.youtube.com/watch?v=9w3Xmzzjjd4

Kule ning pag asa / Color of Hope / Color Esperanza

A very beautiful Spanish song by Diego Torres, one of my favorite Latin singers. I translated the song into my beautiful mother tongue, Kapampangan. Enjoy!

“Kule ning pag asa / Color of Hope / Color Esperanza”
Kapampangan translation by JM Mariano
English translation by Andrés Ureta Cerda

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
que estas cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar

Lawe kumu kareng mata mu, tantu ku nanu ka iisipan.
Balu ku mapagal naka uling kareng bage e magbayu keng bie mu
Paulit-ulit mu.

I know what’s on your eyes by just looking at them
I know you’re tired of things not changing
As well as walking always in a circle

Sé que las ventanas se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudara vale la pena una vez más

Balu ku, reng awang mibuklat la naman
Atiu keka nung buri mung mabayu reng bage bage
Kaniti, saupan naka, mayap a bage na subukan mu pasibayu

I know windows can be opened
Changing the air is up to you
It will help you, it’s worth to give it a try once again

Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

Antimano balu mu malyari, buryan mung malyari
Iwaksi ing takut, iugse mula
Kulayan me ing kekang lupa ning kule ning pag asa.

Know it can be done, Want to make it happen
Wash all fears away, leave them out
Paint your face with the color of hope
Turn the future into what you want it to be, using the will of your heart

Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves que no es tan fácil empezar

Mas mayap ing mesambut, kesa keng eka bitasang miglayag
Mas mayap ing sinubuk, kesa keng emu bitasang gewa
Makanyan paman, akit mu na e makanta kasaguli umpisan

It’s better to get lost rather than never set sail
It’s better to try rather than stop trying
Still, you can see it’s not easy to get started

Sé que lo imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá
y así será la vida cambia y cambiará

Balu ku anggyang lupa lang masakit, malyari lang ayabut
Na ing lungkut, minsan a yaldo mako
At wa, ing bie mágbayu at mabayu

I know impossible things can be achieved
I know sadness will leave us someday
And so it will be, life changes and it will change

Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más

Panandaman mu na ing kaladwa mu susulapo
Kambe ning pamag gumale (pamagkanta)

You will feel your soul soaring
Wishing to sing once again

Vale más poder brillar
que solo buscar ver el sol

Mas masanting pang ika mismu sumlag ka
Kesa keng lawen miya mu ing aldo

Shining by yourself is more valuable
Than just trying to see the sun


WHAT'S NEW


© Copyright 2015
JM Mariano